Susedské spory – opustené dvory? 

K zánikovým okolnostiam jednej hontianskej lokality Na ľavom brehu Ipľa, dnes už na území Maďarska, sa nachádza dedina Patak, ktorej kataster pri pohľade do mapy zaujme pozoruhodným tvarom, trochu pripomínajúcim presýpacie hodiny s úzkym hrdlom. Samotná dedina Patak sa nachádza v spodnej časti týchto „hodín“, a z historického pohľadu odjakživa patrila do Novohradského komitátu (neskôr …

Aprílové číslo Hontu

Prvé „aprílové“ číslo časopisu Hont a jeho dejiny sa dotkne zaujímavých tém z dejín Hontu a oživí, nie len košikárske remeslo, ale aj symboli Veľkej Noci v Honte. Prvému tohtoročnému číslu sme vybrali tému Hont v 14. až 15. storočí, Košikárstvo a Veľká Noc. Táto kombinácia vôbec nie je náhodná. Odborne nadväzujeme na prvý ročník …

Druhý ročník

Druhý ročník časopisu Hont a jeho dejiny bude vychádzať každé 4 mesiace. V každom čísle sa čiteľ, oboznámi s rôznymi historickými a kultúrnymi témami, ktoré mu umožnia spoznať Hont z rozličných uhlov pohľadu. Druhý ročníku Hont a jeho dejiny prinesie oproti prvému niekoľko noviniek a zmien, medzi nimi recenzovaná odborná sekcia, prvé monotematické číslo či nové sekcie V celom …