Projekt Cesta okolo Hontu je zameraný na spoznávanie a spájanie jednotlivých častí regiónu Hont. Donedávna sa totiž zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v severnom a strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Práve táto myšlienka sa stala základom pre daný projekt, ktorého prvou fázou bol jednodňový roadtrio, v rámci ktoréh sme prešli približné hranice Hontianskej župy z roku 1906, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti a spojili všetky jeho časti do jedného celku. Hontiansky región sa tiahne od Dunaja až po Štiavnické vrchy. Až do 18. storočia boli centrom Hontu okrajové sídla, no aj napriek tomu bol Hont v minulosti jednotným regiónom. V súčasnosti má azda každá organizácia, združenie a pod. pôsobiace v Honte, svoj vlastný Hont. Náš nemalý región je však v mnohých oblastiach tak rozmanitý, že len spoluprácou viacerých malých „Hontov“, môžeme napredovať k jeho pozdvihnutiu.

Prečítajte si sériu článkov o tejto ceste, o tom čo nám priniesla a predovšetkým o tom, kde všade je Hont!

01 VÝCHODNÝ HONT (Lesenice – Sucháň)

02 SEVERNÝ HONT (Senohrad – Štiavnické Bane)

03 ZÁPADNÝ HONT (Pukanec – Pavlová)

04 JUŽNÝ HONT (Kamenica nad Hronom – Kemence)

05 ŠAHY – Stredný Hont