Cestovanie a veľké cesty

Už od nepamäti sa potrebujú ľudia presúvať z miesta na miesto. Pre pohodlnejšie cestovanie sa behom stáročí okrem odevu, obuvi a dopravných prostriedkov rozvíjali aj samotné cesty – vozovky. Cesty vznikali, aby spájali vzdialené miesta. Slúžili pre vojensko-strategické účely, tvorili poštové tepny a v neposlednom rade boli potrebné pre obchodovanie s tovarom. Cesty boli odrazom …

Zaniknutý kostol sv. Michala na Patkôši

Na malom vŕšku v katastri obce Dvorníky, na pravom brehu rieky Štiavnice, v časti nazvanej Patkôš, sa nachádzajú zvyšky sakrálnej stavby – románskeho Kostola sv. Michala. Kostolík patrí do série sakrálnych stavieb, ktoré v minulosti lemovali významnú cisársku – kráľovskú poštovú cestu Magna Via. Znovuobjavený bol náhodou. Na jeseň roku 1990, počas hlbokej orby na poli, nachádzajúcom sa …

Susedské spory – opustené dvory? 

K zánikovým okolnostiam jednej hontianskej lokality Na ľavom brehu Ipľa, dnes už na území Maďarska, sa nachádza dedina Patak, ktorej kataster pri pohľade do mapy zaujme pozoruhodným tvarom, trochu pripomínajúcim presýpacie hodiny s úzkym hrdlom. Samotná dedina Patak sa nachádza v spodnej časti týchto „hodín“, a z historického pohľadu odjakživa patrila do Novohradského komitátu (neskôr …