HONTIANSKA ŠĽACHTA V 18. A 19. STOROČÍ a KOVÁČSTVO

Obsah

Úvod

Historická pamäť

Kováčska náuka: rodinné dedičstvo

Ján Máth: Pravnuk o predkovi

Spomienky na hontianskeho rodáka profesora Richarda Marsinu

Remeslá a folklór

Kováčske remeslo

Kovy v tradičnej architektúre

Kováč o svojom remesle

Pavol Luka s manželkou Annou Foglárovou. Dvojportrét manželov z 1. polovice 18. storočia

Úvod

Hont a jeho dejiny je iniciatívou, ktorá sa venuje dejinám jedného z najstarších regiónov na území dnešného Slovenska – Hontu. Iniciatíva zahŕňa malý autorský kolektív a príležitostných autorov. Spolu sa venujeme rôznym témam z dejín a kultúry Hontu. 

Naše prvotné vízie boli skromné. Začali sme publikovať na rovnomennej facebookovej stránke. Za relatívne krátky čas sa nám darí našimi príspevkami oslovovať niekoľko tisíc ľudí. Facebook je zaujímavým miestom, ktoré združuje široké spektrum ľudí, a preto bol vhodným miestom na začiatky našej iniciatívy. Záujem o dejiny Hontu v podaní nášho autorského kolektívu, nás však viedol k zamysleniu o rozšírenie poľa pôsobnosti, napríklad na časopis, ktorý držíte v rukách. Časopis Hont a jeho dejiny pre nás znamená možnosť kvalitnejšieho sprostredkovania informácii pre verejnosť. Je to možnosť, ako sa systematicky venovať nie len dejinám, tradíciám, folklóru či remeslám, ale aj zbierať a uchovávať historickú pamäť regiónu Hont. 

Časopis Hont a jeho Dejiny bude vychádzať každé 3 mesiace, počnúc aktuálnym – júlovým číslom. Dočítate sa v ňom o šľachte v 18. až 19. storočí, prečítate si historickú pamäť Honťanov, a z remesiel sa v tomto čísle dozviete o kováčstve. 

V minulosti bol Hont jedným z najpokrokovejších regiónov. Hontianska stolica bola medzi prvými siedmimi, ktoré dostali erbové právo. Bola sídlom mnohých šľachtických rodov, a keď niekto povedal, že pochádza z Hontianskej stolice, niečo to znamenalo. Dnes mnohí ani nevedia, čo je to Hont. Písaným slovom sme sa rozhodli začať s nápravou tejto situácie. 

A práve vďaka vám sa časopisu Hont a jeho dejiny podarilo ožiť.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste nás podporili a veríte nám.

Eva Lucia Rehaneková

šéfredaktorka