Hont a jeho dejiny je vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu. Jedná sa o hlavný projekt OZ Hont a jeho dejiny, ktorého cieľom je povzniesť jeden z najstarších historických regiónov Slovenska.

„Až keď sa začneme zaujímať o minulosť, budeme schopní vychutnať si prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť, nech už je aká je.“

Erik Koncz (zakladateľ OZ)

AKTUALITY

PREDSTAVUJEME NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU: HONT A JEHO DEJINY 1./2023

Už tretíkrát sme pomocou crowdfundingovej kampane dokázali vyzbierať finančné prostriedky na vydanie celého ročníka jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu. Tento ročník sa nám podarilo časopis posunúť smerom ku kvalitnejšej väzbe a väčšiemu rozsahu. …Pokračovanie…

VYHODNOTENIE 1. ROČNÍKA STREDOŠKOLSKEJ SÚŤAŽE HONT A JEHO DEJINY

Do prvého ročníka stredoškolskej súťaže Hont a jeho dejiny sa k dňu 2. decembra 2022 prihlásilo šesť súťažiacich. Všetky prihlásené práce spadali pod kategóriu 2. Živé tradície. Cieľom prác zaradených do tejto kategórie bolo spracovanie charakteru a vývoja tradícií, ktoré sa stále dodržiavajú vo vybranej obci, rodine, širšom okolí a pod. Do tejto kategórie však spadali aj práce zamerané na aktívne vykonávané remeslá a s nimi spojené ľudové zvyky (sezónne, celoročné, príležitostné). … Pokračovanie …

KAMPAŇ NA VYDANIE 3. ROČNÍKA BOLA ÚSPEŠNÁ!

32 dní trvajúca kampaň na vydanie 3. ročníka časopisu Hont a jeho deijny bola úspešná na 110% percent. Podporilo nás 118 ľudí, ktorým sme vďační a ich zásluhou bude môcť výjsť 3. ročník jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu. Kto nestihol získať predplatné cez startlab má už možnosť nájsť ho v našom obchode alebo stačí kliknúť na obrázok 🙂

SPUSTILI SME KAMPAŇ NA VYDANIE 3. ROČNÍKA ČASOPISU

Dňa 13. marca o 10:00 sme spustili kampaň na vydanie 3. ročníka časopisu Hont a jeho deijny. Rovnako ako po minulé roky, aj tento, sa obraciame na našich čitateľov a podporovateľov s prosbou o pomoc pri vydaní 3. ročníka jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu.

Kliknutím na obrázok zistíte viac o 3. ročníku

HONTIANSKY ROADTRIP ALEBO CESTA OKOLO HONTU

Cestopis „Cesta okolo Hontu“, v ktorom sme opísali našu cestu, ktorou sme obšili celý Hont, navštívili zaujímavé miesta a ukázali, čo všetko je ešte Hont, je hotový. Celá séria člankov je dostupná na odkaze: www.hontdejiny.sk/cestaokolohontu

SÚŤAŽ HONT A JEHO DEJINY

HONTIANSKY ROADTRIP ALEBO CESTA OKOLO HONTU

IDEME NA CESTU OKOLO HONTU!

SÚŤAŽ S HONTOM O LÍSTKY NA PARÁDU

V auguste sme si pre Vás prichystali súťaž o lístky na 25. ročník Hontianskej parády. Jediná podmienka – predplatiť si časopis na rok 2022 TU

Pre viac info klik na obrázok

Príprava 2. čísla časopisu a súťaž o naj fotku „vartovky“

Príprava 2. čísla 2. ročníka časopisu je v plnom prúde. Čitateľ sa môže tešiť na zaujímavé články zachytávajúce Hont v 16. storočí, v období, ktoré v Uhorsku okrem reformácie a charakterizoval aj konflikt s Osmanskou ríšou. Hontianska stolica sa ocitla na pomedzí nie len dvoch krajín, ale v podstate aj dvoch svetov. Kultúrnou témou bude poľovníctvo, značne obľubené v tomto regióne v minulosti aj v súčastnoti. Špeciálnou sekciou bude v tomto čísle Historická pamäť.

Popri prípravách 2. čísle sme sa rozhodli vyhlásiť aj súťaž o Naj fotku vartovky. Výhernú fotku uverejníme v danom čísle časopisu. Podmienky nájdete v pripojenom štatúte súťaže.

ÚSPEŠNÁ KAMPAŇ NA STARTLAB.SK

OZ Hont a jeho dejiny od 14. februára do 16. marca 2022 realizovalo crowdfundingovú kampaň na vydanie 2. ročníka svojho časopisu. V priebehu kampane si záujemcovia mohli ku predplatnému časopisu vybrať z ďaľších 15 odmien. Kampaň priamo podporilo 102 osôb, ktorých príspevky spolu činia 2625€. Cieľovou čiastkou kampane bolo 1800€ a teda úspešnosť kampane je úžasných 146%. Vyzbierané finančné prostriedky budú primárne použité na tlač a distribúciu časopisu. Všetci prispievatelia sú zaradení do súťaže o Hontiansky balík, ktorého výherca bude vyžrebovaný 3. apríla 2022.

Ďakujeme našim prispievateľom, ktorí nám aj tento rok pomohli realizovať náš projekt. Veľká vďaka patrí aj tímu StartLab, za možnosť realizovať našu kampaň na ich platforme startlab.sk

Za odmeny do kampane srdečne ďakujeme:

Katedre histórie FF UMB, Mestu Krupina, Obci Hrušov, Obci Sazdice, OZ Lišov Múzeum, OZ Priatelia histórie Novohradu, Spoločnosti Kolomana Sokola, Oleju HONT, Milanovi Verónymu, Jozefovi Ľuptákovi, Katke a Gabrielovi Babkovcom.

SÚŤAŽ O HONTIANSKY BALÍK

Aj tento rok vyhlasuje OZ Hont a jeho dejiny súťaž, ktorou by sa chcelo odmeniť všetkým, ktorí podporili kampaň na vydanie 2. ročníka časopisu Hont a jeho dejiny. Do súťaže je zaradení automaticky každý, kto podporil kampaň Hont a jeho dejiny 2. ročník na startlab.sk. Výhrou je Hontiansky balík, ktorý obsahuje predplatné časopisu na rok 2022, remeselné produkty z Hontu a knižku Kostoly demandickej farnosti (2021)