Aktualizované dňa: 31.05.2023

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vyhodnotenie-HDS-2023

____________________________________________________

Pôvodný článok:

OZ Hont a jeho dejiny vyhlasuje, v školskom roku 2022/2023, súťaž pre žiakov stredných škôl. Hlavnou náplňou súťaže je vypracovanie 5 stranovej práce na danú tému, ktorú si však študent volí a prispôsobuje si ju svojim možnostiam. Cieľom súťaže je povzbudiť a motivovať študentov stredných škôl k záujmu o regionálne dejiny Hontu a prebudiť v nich širší záujem o dejiny a kultúru ako také. Študentov môžu tiež motivovať vecné, ale aj finančné odmeny v hodnote 100, 50 a 30€. Všetky dôležité informácie o súťaži sú dostupné v štatúte súťaže nižšie.

SÚŤAŽNÉ TÉMY:

  1. Historická kategória – žiak spracuje vybranú kapitolu z dejín obce nachádzajúcej sa na území regiónu Hont.
  2. Živé tradície – žiak spracuje charakter a vývoj tradícií, ktoré sa stále dodržiavajú (v obci, v rodine, v okolí…), spracovať môže remeslá, ľud. zvyky (sezónne, príležitostné, celoročné).
  3. Historická pamäť – žiak môže zachytiť/zaznamenať spomienky ľudí na určité obdobie, udalosť (do roku 1990) vychádzajúc z osobného rozhovoru. Odporúčame  zasadiť konkrétnu udalosť aj do širšieho kontextu (vysvetliť okolnosti).

Pokyny k vypracovaniu práce obdrží súťažiaci po zaslaní prihlášky na adresu: sutaz@hontdejiny.sk

Prílohy:

  1. PRIHLÁŠKA – Termín odovzdania je 2. december 2022
  2. ŠTATÚT STREDOŠKOLSKEJ SÚŤAŽE HONT A JEHO DEJINY

Hont je historický región, ktorý sa rozprestiera v prostredí bývalej Hontianskej župy, ktorá ako územnosprávna jednotka existovala do roku 1922. Župa mala svoje riadne dané hranice a správu. Zánik župy určili zákony ČSR z rokov 1920 – 1922. Územie Hontu sa dnes rozprestiera v 2 štátoch, 4 krajoch a 8 okresoch. Za posledných 100 rokov môžeme pozorovať niekoľko zmien, ktoré by mohli skresávať obraz o tom, čo patrí do tohto regiónu. Niektoré obce boli premenované, iné boli spojené či pričlenené k mestám, vytvorili sa nové okresy s centrami v iných regiónoch a pod. Z tohto dôvodu, a to najpozdejšie do 2. novembra 2022, uverejníme pre študentov pomôcku pre lepšiu orientáciu v tom čo patrí, a čo nepatrí do Hontu, a ako pristupovať k hraničným lokalitám. Vychádzajúc z tejto pomôcky si budú môcť záujemcovia lepšie vytvoriť obraz o možnostiach tvorbi svojej práce.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Mapa Hontianskej župy z roku 1906 (zdroj)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *