Občianske združenie Hont a jeho dejiny vzniklo v marci 2021 za účelom rozvoja a podpory historického a etnologického bádania Hontu. Za týmto účelom v júli 2021 OZ vydalo prvé číslo vedecko-populárneho časopisu Hont a jeho dejiny, ktorý je venovaný dejinám a kultúre Hontu.

Vznik združenia vychádzal predovšetkým z citeľnej potreby o organizáciu, ktorá by sa venovala Hontu komplexne, ako jednému celku. Tento nedostatok možno pozorovať zánikom hontianskeho povedomia v oblastiach, kde nie je rozvinutá žiadna lokálna organizácia, resp. jej činnosť nemá dostatočný dosah.

Jednou z alternatív, ktorou sa OZ pomaly snaží oživovať hontianske povedomie, je práve spomínaný časopis Hont a jeho dejiny. V každom čísle sa toto periodikum snaží pokryť celú časť Hontu, od Štiavnických vrchov až po pohorie Börzsöny a od Hronu až po Krtíš.

Okrem vydávania časopisu OZ organizuje a zabezpečujeme aj prednáškovú činnosť zameranú na dejiny a kultúru Hontu. Viac info na stránke Aktivity

Hlavnými cieľmi OZ Hont a jeho dejiny sú rozvoj a podpora:

  • Historického bádania
  • Cestovného ruchu
  • Ľudových tradícií, remesiel a folklóru
  • Vzdelávacích aktivít pre deti a mládež
  • Historických pamiatok a lokalít

 Súčasné aktivity OZ Hont a jeho dejiny:

  • Tvoríme a uverejňujeme články o najrôznejších témach z dejín Hontu. Dosah našich príspevkov je pravidelne niekoľko tisíc používateľov.
  • Spolupracujeme s vedcami zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, archívov apod.
  • Združujeme laických bádateľov, ktorým pomáhame s ich výskumom a písaním článkov.
  • Pracujeme na vytváraní kolektívnej pamäti Hontu. Dávame ľuďom priestor, aby sa podelili o svoje dejiny Hontu.
  • Propagujeme dejiny, pamiatky, tradície, folklór, jednotlivé obce a atrakcie v regióne Hont.