Časopis Hont a jeho dejiny je jediné vedecko-populárne periodikum zamerané na dejiny a kultúru Hontu. Každé číslo má vlastnú historickú a kultúrnu tému. Na tejto stránke nájdete:

  • O Časopise: základné informácie, novinky z prípravy, info o jednotivých číslach, dostupnosť a redakciu:
  • Celé články z predchádzajúcich čísiel časopisu:
    • Odborné články – články z dejín Hontu, podľa tematiky čísla, v ktorom boli publikované
    • Tradičné remeslá– články o tradičných remeslách, ktoré žijú v Honte dodnes a rozhovory s ich nositeľmi
    • Zaniknutý Hont – nepravidelná sekcia, ktorá „oživuje“ zaniknuté hontianske pamiatky, lokality a pod.