O nás

„Až keď sa začneme
zaujímať o minulosť,
budeme schopní
vychutnať si prítomnosť
a pripraviť sa na budúcnosť,
nech už je aká je.“

Hlavnými cieľmi OZ Hont a jeho dejiny sú rozvoj a podpora:

  • Historického bádania
  • Cestovného ruchu
  • Ľudových tradícií, remesiel a folklóru
  • Vzdelávacích aktivít pre deti a mládež
  • Historických pamiatok a lokalít

 Súčasné aktivity OZ Hont a jeho dejiny:

  • Tvoríme a uverejňujeme články o najrôznejších témach z dejín Hontu. Dosah našich príspevkov je pravidelne niekoľko tisíc používateľov.
  • Spolupracujeme s vedcami zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, archívov apod.
  • Združujeme laických bádateľov, ktorým pomáhame s ich výskumom a písaním článkov.
  • Pracujeme na vytváraní kolektívnej pamäti Hontu. Dávame ľuďom priestor, aby sa podelili o svoje dejiny Hontu.
  • Propagujeme dejiny, pamiatky, tradície, folklór, jednotlivé obce a atrakcie v regióne Hont.