ŠAHY – Stredný Hont

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

Od Ondreja do Vianoc

Snáď všetci súhlasíme s tým, že advent je jedným z najbohatších období na tradície, zvyky a povery. Je to obdobie očakávania príchodu Mesiáša, víťazstva svetla nad tmou,  aj obdobie  zimného slnovratu. V živote našich predkov to bolo obdobie duševného oddychu a pôstu. Pojem adventu pochádza z gréckeho slova epifaneia, čo znamená zjavenie a slovo advent, …

Kniežatá Hont a Poznan a ich potomkovia v priebehu 10. až 13. storočia

V roku 997 zomrelo uhorské veľkoknieža Gejza. Šomodské knieža Kopáň si robil nároky na trón a povstal proti Gejzovmu následníkovi, nitrianskemu kniežaťu Štefanovi. Na Kopáňovu stranu sa pripojili uhorské kmene, ktoré sa chceli vrátiť k starým pohanským zvykom. Vtedy sa na stranu budúceho kráľa Štefana postavili slovenskí veľmoži a tiež nemeckí šľachtici verní Štefanovej manželke Gizele. Knieža Štefan …

JUŽNÝ HONT

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

Hont: Od kniežatstva k šľachtickej stolici

Hont, ako územnosprávna jednotka Uhorského kráľovstva, si v prvých stáročiach svojej existencie prešiel významnými zmenami. Nielenže sa zmenilo jeho zriadenie z kniežatstva na komitát a neskôr na šľachtickú stolicu, ale územne sa výrazne menil. Hont stratil rozsiahlejšie územia v prospech nových komitátov v 11. a v 12. storočí. Medzi novovzniknuté komitáty patril aj ten novohradský. Práve pri Novohrade je dôležité sa pozastaviť, …

STREDOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ HONT A JEHO DEJINY

OZ Hont a jeho dejiny vyhlasuje, v školskom roku 2022/2023, súťaž pre žiakov stredných škôl. Hlavnou náplňou súťaže je vypracovanie 5 stranovej práce na danú tému, ktorú si však študent volí a prispôsobuje si ju svojim možnostiam. Cieľom súťaže je povzbudiť a motivovať študentov stredných škôl k záujmu o regionálne dejiny Hontu a prebudiť v …

Cesta okolo Hontu

Dňa 13. septembra sme sa vybrali na Cestu okolo Hontu, prečo sme sa rozhodli pre túto cestu, a kde všade sme sa zastavili? Prečítajte si každý týždeň najnovší článok zo série o tejto ceste, o tom čo nám priniesla cesta a predovšetkým o tom, kde všade je Hont! 01 VÝCHODNÝ HONT (Lesenice – Sucháň) 02 …

ZÁPADNÝ HONT

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

In Honorem dei et in honorem vini

Pani Jana Ďuríková, hontianska Rytierka vína, ktorá vedie rodinné vinárstvo Ďurík s dlhou tradíciou. Vinárstvo vzniklo 1. septembra 1995, ako „ nasledovník“ po zrušenom výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom. Zaoberá sa výrobou a predajom kvalitných akostných odrodových vín, vín s prívlastkom a archívnych vín. Na výrobu vína využíva hrozno z vlastnej produkcie z vinohradov vo Veľkom Krtíši, Želoviec a …

Včelári o svojom remesle

Gabriel a Katarína Babkovci zasvätili svoj život včelárstvu. V chotári obce Lesenice, v juhovýchodnom Honte, chovajú množstvo včelích rodín, ktoré nielenže pomáhajú rozkvitnúť tamojšej prírode, ale zároveň aj nášmu zdraviu. O kvalite ich práce nám môže svedčiť udelenie značky Regionálny produkt Hont, množstvo spokojných zákazníkov, ale aj fakt, že sú žiadanými predajcami včelích a včelárskych …