O HONTE

Každá oblasť, ktorú môžeme charakterizovať ako región, má svoje geografické, kultúrne či historické špecifiká. Hont môžeme charakterizovať ako kultúrno-historický región ležiaci na území bývalej Hontianskej župy, ktorá v minulosti tvorila územnosprávnu jednotku Uhorského kráľovstva. Hranice a správny systém Hontu sa prirodzene menili, no už v 12. storočí nadobudol svoj typický tvar. Vývoj územnej správny území …

1. číslo 2023

Už tretíkrát sme pomocou crowdfundingovej kampane dokázali vyzbierať finančné prostriedky na vydanie celého ročníka jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu. Tento ročník sa nám podarilo časopis posunúť smerom ku kvalitnejšej väzbe a väčšiemu rozsahu. V objavovaní dejín Hontu po storočiach pokračujeme aj v aktuálnom, v poradí už siedmom, čísle časopisu. Sedemnáste storočie v Uhorsku sa nieslo v znamení protiosmanských …

Spomienka na hontianskeho rodáka profesora Richarda Marsinu (4. máj 1923 Šahy –  25. marec 2021 Bratislava)

Tento rok nás opustilo niekoľko významných osobností, medzi nimi aj hontiansky rodák  Dr.H.C. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., ktorý zomrel 25. marca 2021 v Bratislave vo veku 97 rokov. Narodil sa v Šahách 4. mája 1923 (a patrí k najväčším šahanským rodákom), neskôr absolvoval 8-ročné gymnáziá v Trenčíne a v Žiline, kde v roku 1942 zmaturoval. Po univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte …

Kovy v tradičnej architektúre

Ľudové tradície v Honte sa počas mnohých rokov, prirodzenou cestou, vyprofilovali do rozmanitých podôb. Boli bežnou súčasťou denného života ľudí čím nadobudli svoju bohatosť a krásu dnešnej podoby. Ak by sa mali zachrániť, je potrebný nielen ich prenos v rodinách a rodoch z generácie na generáciu, ale aj sústredený záujem ľudí venovať sa ich uchovávaniu. Napriek tomu, že …

ŠAHY – Stredný Hont

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

Od Ondreja do Vianoc

Snáď všetci súhlasíme s tým, že advent je jedným z najbohatších období na tradície, zvyky a povery. Je to obdobie očakávania príchodu Mesiáša, víťazstva svetla nad tmou,  aj obdobie  zimného slnovratu. V živote našich predkov to bolo obdobie duševného oddychu a pôstu. Pojem adventu pochádza z gréckeho slova epifaneia, čo znamená zjavenie a slovo advent, …

Kniežatá Hont a Poznan a ich potomkovia v priebehu 10. až 13. storočia

V roku 997 zomrelo uhorské veľkoknieža Gejza. Šomodské knieža Kopáň si robil nároky na trón a povstal proti Gejzovmu následníkovi, nitrianskemu kniežaťu Štefanovi. Na Kopáňovu stranu sa pripojili uhorské kmene, ktoré sa chceli vrátiť k starým pohanským zvykom. Vtedy sa na stranu budúceho kráľa Štefana postavili slovenskí veľmoži a tiež nemeckí šľachtici verní Štefanovej manželke Gizele. Knieža Štefan …

JUŽNÝ HONT

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

Hont: Od kniežatstva k šľachtickej stolici

Hont, ako územnosprávna jednotka Uhorského kráľovstva, si v prvých stáročiach svojej existencie prešiel významnými zmenami. Nielenže sa zmenilo jeho zriadenie z kniežatstva na komitát a neskôr na šľachtickú stolicu, ale územne sa výrazne menil. Hont stratil rozsiahlejšie územia v prospech nových komitátov v 11. a v 12. storočí. Medzi novovzniknuté komitáty patril aj ten novohradský. Práve pri Novohrade je dôležité sa pozastaviť, …