Spomienka na hontianskeho rodáka profesora Richarda Marsinu (4. máj 1923 Šahy –  25. marec 2021 Bratislava)

Tento rok nás opustilo niekoľko významných osobností, medzi nimi aj hontiansky rodák  Dr.H.C. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., ktorý zomrel 25. marca 2021 v Bratislave vo veku 97 rokov. Narodil sa v Šahách 4. mája 1923 (a patrí k najväčším šahanským rodákom), neskôr absolvoval 8-ročné gymnáziá v Trenčíne a v Žiline, kde v roku 1942 zmaturoval. Po univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte …