O HONTE

Každá oblasť, ktorú môžeme charakterizovať ako región, má svoje geografické, kultúrne či historické špecifiká. Hont môžeme charakterizovať ako kultúrno-historický región ležiaci na území bývalej Hontianskej župy, ktorá v minulosti tvorila územnosprávnu jednotku Uhorského kráľovstva. Hranice a správny systém Hontu sa prirodzene menili, no už v 12. storočí nadobudol svoj typický tvar. Vývoj územnej správny území …