1. číslo 2023

Už tretíkrát sme pomocou crowdfundingovej kampane dokázali vyzbierať finančné prostriedky na vydanie celého ročníka jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu. Tento ročník sa nám podarilo časopis posunúť smerom ku kvalitnejšej väzbe a väčšiemu rozsahu. V objavovaní dejín Hontu po storočiach pokračujeme aj v aktuálnom, v poradí už siedmom, čísle časopisu. Sedemnáste storočie v Uhorsku sa nieslo v znamení protiosmanských …