Uvedenie knihy: Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici

Vo štvrtok, 19. mája 2022, sme sa zúčastnili na jednom z troch uvedení monografie Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici od autorskej dvojice Tomáš Janura – Zuzana Zvarová. Monografia približuje historický a stavebný vývoj 59 šľachtických sídiel v Honte, okrem toho však zachytáva aj vývoj hontianskej šľachty, ako aj historický a stavebný vývoj šľachtických sídiel …

Turecké studne

Priatelia, počasie je ideálne na prechádzku alebo menší výlet a tak by sme Vám radi ponúkli tip kam ísť, keď sa bude dať. Tentokrát to bude v kráľovskom meste Krupina. Ide o objekt Turecké studne, v lokalite Štramploch, starom kamennom lome, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z druhej polovice 19. storočia. Čo presne boli …

Majetkové pomery hontianskej šľachty v 18. storočí

Charakteristika majetkových pomerov hontianskej šľachty v 18. storočí vychádza z urbárskej regulácie, ktorou panovníčka Mária Terézia zaviedla záväznú písomnú podobu urbára. Ten slúžil na stanovenie presných práv a povinností medzi poddanými a ich majiteľmi. Zároveň sa zistil presný rozsah urbárskej pôdy, predstavujúcej pozemky obhospodarované poddanými. Za ich užívanie museli svojmu zemepánovi odvádzať pevne stanovené peňažné i naturálne dávky. Na …

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme Adresa našej webovej stránky je www.hontdejiny.sk Komentáre Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či …

Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom …

Charakteristika

Časopis Hont a jeho dejiny je jediné vedecko-populárne periodikum zamerané na dejiny a kultúru Hontu. Každé číslo má vlastnú historickú a kultúrnu tému. V periodicite 4 mesiace prináša čitateľom články od odborných a laických bádateľov dejín a kultúry Hontianskeho regiónu, v nasledujúcich sekciách: Pravidelné sekcie: Odborné články – články z dejín Hontu, podľa tematiky čísla, …

Kováčske remeslo

Kováčstvo je krásne z pohľadu remeselníka i bežného človeka. Zvuk kovadliny šíriaci sa do ďalekého okolia vábi svojím zvukom široké spektrum ľudí. Starší ľudia v ňom vidia minulosť – v spomienkach si vybavia,  ako ich dedko podkúval kone alebo nakúval kosu, keď sa chystali na lúky žať seno alebo obilie. Strednej generácii sa pri jej zvuku tvorí obraz pevnej …

DOSTUPNOSŤ

Časopis Hont a jeho dejiny je možné objednať si na našom webe, v sekcii Obchod, alebo zakúpiť si aj priamo na jednom z nasledujúcich miest: PROFILE KAVIAREŇ (OBCHODNÁ 1, 963 01 KRupina) / (MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE) Dostupné čísla: Prvé číslo / 2. ročník a Druhé číslo / 2. ročník (aktuálne číslo) Telefón: 0918 104 …

Rod Žembery v 18. a 19. storočí

Šľachtici zo Žemberoviec žili väčšinou na území Hontianskej stolice. V celouhorskom meradle nemal tento rod až tak významné postavenie, ale pre dejiny Hontu boli títo šľachtici dôležití. Prví známi členovia rodu Žembery (lat. Sember, Sembur, Zember, maď. Zsember, Zsembery) sa vyskytujú v listinách už od 13. storočia. V roku 1234 sa spomína Mykus a jeho syn Marcel. …

Hontianske kasíno

V roku 1825 predniesol gróf Štefan Széchenyi na uhorskom sneme svoj zámer zakladania kasín. Hlavnou myšlienkou tohto zámeru bolo vytvoriť centrá spoločenského života a posilniť spolupatričnosť v politických, hospodárskych a spoločenských otázkach. Széchenyi chcel vytvoriť kasína na anglický vzor – počas svojej cesty do Anglicka sa mu totiž zapáčila myšlienka zakladania podobných spolkov a klubov, aké videl v tejto krajine. O dva …