Vo štvrtok, 19. mája 2022, sme sa zúčastnili na jednom z troch uvedení monografie Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici od autorskej dvojice Tomáš Janura – Zuzana Zvarová. Monografia približuje historický a stavebný vývoj 59 šľachtických sídiel v Honte, okrem toho však zachytáva aj vývoj hontianskej šľachty, ako aj historický a stavebný vývoj šľachtických sídiel v Honte, v 15. až 19. storočí.

Hontianska stolica je už šiestou časťou edície Vidiecke šľachtické sídla

Uvedenie začalo krátkym príhovorom riaditeľa OOCR Dudince Ing. Borisa Benického, ktorý predstavil hostí a vyjadril radosť z vydania novej publikácie o Honte, ako aj s iniciatív, ktoré sa začínajú venovať Hontu. Slovo si následne prevzala pani PhDr. Zuzana Gažíková, zástupkyňa vydavateľa knihy – Spoločnosti Kolomana Sokola, ktorá stručne predstavila autorov a edíciu Vidiecke šľachtické sídla. Hontianska stolica je už šiestou časťou edície hneď po Spiši (2019), Zvolene (2016), Turci (2014), Orave (2011) a Liptove (2008). Nasledovala prezentácia autorskej dvojice, v ktorej autori predstavili kritériá na výber jednotlivých objektov, ich zaradenie a pod. Hlavná časť prezentácie sa však venovala vybraným šľachtickým sídlam, ktoré najlepšie reprezentovali svoju kategóriu alebo boli niečím výnimočné. Privátna bádateľka PhDr. Zuzana Zvarová, ktorá sa venuje pamiatkovým výskumom nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, predstavila poslucháčom aj niektoré použité vedecko-výskumné metódy pri práci, ako aj zážitky z terénneho výskumu. Rovnako tak Mgr. Tomáš Janura, PhD. odborný pracovník Historického ústavu SAV, venoval o.i. aj niekoľko slov stavu archívnych prameňov ku danej problematike. Zaujímavé v tomto smere môže byť napríklad dostupnosť katastrálnych máp väčšiny hontianskych obcí z 19. storočia, a teda aj tých, v ktorých dnes už šľachtické sídla nestoja.

Záverom prezentácie bola krátka diskusia, kedy si zobrali slovo nedočkaví poslucháči. Medzi otázkami padla reč o.i. aj na kúriu rodu Braxatoris v Dudinciach, namiesto ktorej dnes nájdeme iný typ zástavby. Otvorenú diskusiu vystriedal akt krstu knihy riaditeľom OOCR Dudince Ing. Borisom Benickým a všetci prítomní boli následne pozvaní ku prípitku a malému pohosteniu. Väčšina prítomných však uprednostnila pred chutnými syrovými misami súkromný rozhovor s autormi publikácie a využila možnosť si ju zakúpiť za zvýhodnenú cenu.

Možnosť zakúpiť si publikáciu Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici máte aj vy cez náš eshop. Zakúpením publikácie z nášho eshopu zároveň podporíte aj OZ Hont a jeho dejiny, vydavateľa jediného vedecko-populárneho časopisu o dejinách a kultúre Hontu. Kliknite na obrázok knižky alebo prejdite do nášho eshopu cez horné menu, kliknutím na Obchod.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *