Druhé „augustové“ číslo časopisu Hont a jeho dejiny predstaví svojim čitateľom Hont v 16. storočí a v rámci kultúrnej sekcie Poľovníctvo. Výber odbornej témy je logický, postupne prechádzame všetky storočia, od vzniku Hontu v 10. storočí a budeme pokračovať až do jeho zániku ako administratívnej jednotky. Poľovníctvo však nijako nenadväzuje na Košikárstvo a na 16. storočie sa tiež neviaže. Spojitosť nájdeme v jesenných mesiacoch, kedy bude toto číslo aktuálne. Rozoberme si tieto dve sekcie a pozrieme sa na to, čo sa ešte dočítame v tomto čísle časopisu Hont a jeho dejiny.

Dolná brána Krupiny na obálke 2. čísla 2. ročníka

Odborná časť – Hont v 16. storočí

Pokračujeme v odhaľovaní dejín Hontu a zo stredoveku plynulo prechádzame do raného novoveku a obdobia Osmanskej invázie v Uhorsku. Táto invázia sa zásadným spôsobom dotkla Hontu, kedy sa náš región ocitol na pomedzí dvoch svetov, či kultúr. Azda najznámejšou udalosťou tohto obdobia je osmanská výprava v roku 1552. Už hrad Drégely, ktorému velil Juraj Szondy, sa hrdinsky bránil proti 10 000 armáde nepriateľa, ktorá následne postúpila ku Plášťovciam, kde čelila vojsku Ferdinanda I. Habsburského. Práve o tejto bitke očami jej súčasníkov bude znieť nosný odborný článok tohto čísla z pera dr. Štefana Szalmu. Druhou značne dôležitou udalosťou pre Hontiansku stolicu v 16. storočí bol zisk erbu, čo nám priblíži prof. Leon Sokolovský. V autorskom kolektíve nebudú chýbať ani ďalší odborní bádatelia dejín Hontu z HÚ SAV či iných vedeckých inštitúcií, ale ani laickí bádatelia dejín Hontu. 

Poľovnícka chatka Alojza Szokolyiho v Királyháza, v pohorí Börzöny

Kultúrna sekcia – Poľovníctvo

Opäť sme spojili číslo časopisu s ročným obdobím. Nebude to však leto, ale jeseň, ktorá prirodzene evokuje poľovníctvo. Je to obdobie, kedy sa nielen príroda, ale aj poľovníci chystajú na zimu. Obdobie, kedy má sviatok svätý Hubert, patrón poľovníkov (3. november). Sekcia prinesie pohľad do poľovníctva v troch hontianskych mikroregiónoch – Banskoštiavnicky, Krupinský, Šahanský. Zaujímavý bude aj rozhovor s poľovníkom a riaditeľom Múzea vo Svätom Antone, pánom Miroslavom Engelom.

Ďalšie sekcie

  • Tajomstvá v názvoch ukryté: Spolu s profesorom Jaromírom Krškom z FF UMB budeme pokračovať v objavovaní pôvodu názvov hontianskych miest a obcí, aký majú pôvod ich názvy a čo vlastne znamenajú.
  • Historická pamäť: Subjektívny pohľad na konkrétne udalosti, miesta či ľudí z dejín Hontu od Honťanov. 
  • Aktuality z kultúrno-historického diania v Honte: V tomto prípade už vlastne samotný názov vypovedá o obsahu sekcie. Oslovili sme doň obce, inštitúcie a ďalšie organizácie v Honte, aby sme im dali priestor na prezentovanie svojich plánov a aktivít v máji až auguste 2022. 

Verejné predstavenie časopisu by malo byť 10. augusta v Dudinciach pri príležitosti 470. výročia bitky pri Plášťovciach. Hlavným bodom programu bude prednáška Mgr. Štefana Szalmu, PhD. na tému Bitka pri Plášťovciach a jej širšie súvislosti. Históriu nám sprítomní šermiarske vystúpenie skupiny Vir Fortis a podujatie zakončíme moderovanou diskusiou s hosťami. Časopis by sa mal dostať do rúk prvých predplatiteľov už 11. augusta, kedy predpokladáme začiatok distribúcie (ak pôjde všetko podľa plánu). 

Mimochodom, každý predplatiteľ 2. ročníka časopisu je zaradený do súťaže o dva lístky na Hontiansku parádu!! Časopis si môžete predplatiť TU

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *