Včelárstvo v Honte

História včiel, včelárstva a zberu medu siaha mnoho rokov do minulosti, pričom názory sa, ako je to obvyklé aj v iných historických, ťažko dokazujúcich sférach, rôznia.  Niektoré zdroje uvádzajú asi 40 miliónov rokov, iné tvrdia, že existujú skamenené pozostatky včiel medonosných z doby pred 150 miliónmi rokov. Najstaršie správy o tom, že ľudia jedli med (a …

SEVERNÝ HONT

Donedávna sa zdalo, že Hont je len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorej sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

Začiatok – VÝCHODNÝ HONT

Donedávna sa zdalo, že Hont ja len od Krupiny po Šahy, čo je spôsobené vysokým regionálnym povedomím v strednom Honte. Avšak tento región je omnoho viac. Táto myšlienka sa stala základom pre náš projekt Cesta okolo Hontu, v rámci ktorého sme prešli približné hranice Hontianskej župy, aby sme spoznávali Hont a predstavili jeho časti. Zamerali …

O poľovníctve s poľovníkom

“Zver nielen loviť, ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode, a podľa toho krotiť svoje vášne.“ Tak znie svätohubertský odkaz smerovaný, nielen poľovníkom, ale aj všetkým milovníkom prírody. O tom, čo všetko súvisí s poľovníctvom, sme sa porozprávali s  pánom Štefanom Engelom, riaditeľom Múzea vo Svätom Anton, ktoré je s týmto remeslom späté už od roku 1964, a …

Augustové číslo Hontu

Druhé „augustové“ číslo časopisu Hont a jeho dejiny predstaví svojim čitateľom Hont v 16. storočí a v rámci kultúrnej sekcie Poľovníctvo. Výber odbornej témy je logický, postupne prechádzame všetky storočia, od vzniku Hontu v 10. storočí a budeme pokračovať až do jeho zániku ako administratívnej jednotky. Poľovníctvo však nijako nenadväzuje na Košikárstvo a na 16. storočie sa tiež …

Súťaž s Hontom o lístky na parádu

Po dvoch rokoch pauzy opäť ožije hontiansky región folklórom, tradíciami, dobrým jedlom a vínom. V dňoch 19. – 20. augusta sa uskutoční 25. ročník jedinečného folklórneho festivalu Hontianska paráda v obci Hrušov. Spôsob, akým sa obyvatelia obce starajú o uchovávanie a predávanie tradícii ďalším generáciám, v značnej miere inšpiroval aj vznik kultúrnej sekcie nášho časopisu, ktorá tvorí jeden z hlavných pilierov celého …

Cestovanie a veľké cesty

Už od nepamäti sa potrebujú ľudia presúvať z miesta na miesto. Pre pohodlnejšie cestovanie sa behom stáročí okrem odevu, obuvi a dopravných prostriedkov rozvíjali aj samotné cesty – vozovky. Cesty vznikali, aby spájali vzdialené miesta. Slúžili pre vojensko-strategické účely, tvorili poštové tepny a v neposlednom rade boli potrebné pre obchodovanie s tovarom. Cesty boli odrazom …

Uvedenie knihy: Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici

Vo štvrtok, 19. mája 2022, sme sa zúčastnili na jednom z troch uvedení monografie Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici od autorskej dvojice Tomáš Janura – Zuzana Zvarová. Monografia približuje historický a stavebný vývoj 59 šľachtických sídiel v Honte, okrem toho však zachytáva aj vývoj hontianskej šľachty, ako aj historický a stavebný vývoj šľachtických sídiel …

Turecké studne

Priatelia, počasie je ideálne na prechádzku alebo menší výlet a tak by sme Vám radi ponúkli tip kam ísť, keď sa bude dať. Tentokrát to bude v kráľovskom meste Krupina. Ide o objekt Turecké studne, v lokalite Štramploch, starom kamennom lome, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z druhej polovice 19. storočia. Čo presne boli …

Majetkové pomery hontianskej šľachty v 18. storočí

Charakteristika majetkových pomerov hontianskej šľachty v 18. storočí vychádza z urbárskej regulácie, ktorou panovníčka Mária Terézia zaviedla záväznú písomnú podobu urbára. Ten slúžil na stanovenie presných práv a povinností medzi poddanými a ich majiteľmi. Zároveň sa zistil presný rozsah urbárskej pôdy, predstavujúcej pozemky obhospodarované poddanými. Za ich užívanie museli svojmu zemepánovi odvádzať pevne stanovené peňažné i naturálne dávky. Na …