STREDOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ HONT A JEHO DEJINY

OZ Hont a jeho dejiny vyhlasuje, v školskom roku 2022/2023, súťaž pre žiakov stredných škôl. Hlavnou náplňou súťaže je vypracovanie 5 stranovej práce na danú tému, ktorú si však študent volí a prispôsobuje si ju svojim možnostiam. Cieľom súťaže je povzbudiť a motivovať študentov stredných škôl k záujmu o regionálne dejiny Hontu a prebudiť v …