Pani Jana Ďuríková, hontianska Rytierka vína, ktorá vedie rodinné vinárstvo Ďurík s dlhou tradíciou. Vinárstvo vzniklo 1. septembra 1995, ako „ nasledovník“ po zrušenom výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom. Zaoberá sa výrobou a predajom kvalitných akostných odrodových vín, vín s prívlastkom a archívnych vín. Na výrobu vína využíva hrozno z vlastnej produkcie z vinohradov vo Veľkom Krtíši, Želoviec a Opatovskej Novej Vsi. My sme sa rozprávali s pani Ďuríkovou o tom, aké je to byť ženou rytierkou, a o strastiach či radostiach vinára. 

Jana Ďuríková, podnikateľka Slovenska 2009

1.Dobrý deň, ďakujem, že Ste si našli čas. Ja by som rada našim čitateľom hneď na úvod ozrejmila, ako by ste špecifikovali život vinárky? V čom sa odlišuje od života človeka, ktorý ide ráno do práce a poobede príde domov?

Aj vinár ide ráno do práce a poobede domov, pokiaľ nie je oberačková sezóna. Počas oberačky ide domov, až keď sa spracuje všetko, čo sa v ten deň obralo. A na druhý deň pokračuje až do konca oberačky. Práca vinára, vínneho technológa je veľká zodpovednosť. Ani jeden rok nie je rovnaký. Musí mať prehľad a držať krok vo vinárskych trendoch, ale zároveň musí vedieť zanechať svoj rukopis na každom víne. Veď nie nadarmo sa hovorí, že keď dvaja vinári dostanú na spracovanie rovnaký materiál nikdy z toho nie je rovnaké víno. Preto sa o víne dá rozprávať celé hodiny a vždy je o čom.

2. Vy Ste boli pasovaná do rytierskeho stavu. Čo si má čitateľ predstaviť pod pojmom Rytier vína?

Erb Jany Ďuríkovej

Rytier alebo rytierka vína je človek, ktorý má rád kvalitné víno a zároveň robí osvetu dobrému, kvalitnému, poctivému vínu. Zasadzuje sa za kultúru pitia vína a uctenie si ho. Organizuje kultivované oslavy, stretnutia, degustácie vedené v duchu povznášajúcom konzumáciu vína. Ctí si kresťanské a kultúrne hodnoty, ktoré treba zachovať pre budúce generácie. Rytier vína sa riadi podľa prísažnej formulky: „IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI“ (Na počesť Boha a na počesť vína“ alebo „Na slávu božiu a na slávu vína)

3. Aká je na Slovensku tradícia vínneho rytierstva? Viem, že existuje Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS. Ste súčasťou tejto inštitúcie alebo sa jedná o úplne odlišnú organizáciu?

Aj ja som členkou EVIRS. Pasovaná do prvého stupňa rytierstva  „HOSPES“ som bola na Bojnickom zámku 1. mája 2004. Teraz som už „Wein dáma“ – čo znamená, že som dosiahla najvyšší stupeň rytierstva pre ženy.

Tradícia slovenského vínneho rytierstva  nie je „stará“. Slovenskí vínni rytieri boli, aj sú členmi Stredoeurópskeho rádu rytierov vína v Einsennstadte v Rakúsku, ktorý bol založený v roku 1984, pričom nadväzoval na historické udalosti a tradície rytierskeho rádu sv. Juraja (1333). V roku 2008 bol ustanovený konzulát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA so sídlom v Pezinku, v tomto meste sídli aj OZ Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS. Má podpísanú medzinárodnú dohodu na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva, ktoré ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS. Slovensko je v Európe šestnástou krajinou, kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva.

Rodinné vinárstvo Ďurík s malou časťou svojich viníc, v Opatovskej novej Vsi

4.Čo to znamená pre Vás byť Vínnou rytierkou?  Čo všetko obnáša tento post? Musíte plniť aj určité povinnosti, máte aj špeciálne privilégia?

Pre mňa byť Rytierkou vína je pokračovanie zasvätenia svojho života vínu. To prvé zasvätenie nastalo v mojich 14 rokoch, keď som začala študovať vinohradníctvo a vinárstvo na Strednej Odbornej Škole v Želovciach s pokračovaním vo Viničkách na Tokaji, v duálnom režime s Výskumným ústavom vinohradníckym a vinárskym Bratislava pracovisko v Opatovskej Novej Vsi, kde som pokračovala ako zamestnanec. Práca na výskumnom ústave bola pre mňa veľká škola vinohradníckeho a vinárskeho života. Zúčastňovala som sa na výskumných úlohách, na novošľachtení, udržovacom šľachtení. Pri výrobe množiteľských materiálov, sadeníc viniča a samozrejme pri výrobe vína.

Výber z najlepších vín Rodinného vinárstva Ďurík (viac info po kliknutí na vína)

Po dosiahnutí najvyššieho rytierskeho stupňa je úlohou vytvoriť si vlastný rytiersky erb a zaregistrovať sa v heraldickom almanachu Ministerstva vnútra SR. Raz za rok sa potom koná slávnosť prijímania do Klubu rytierov vína, na ktorej bol aj mne odovzdaný certifikát rodového erbu a sabrážny meč. Takou hlavnou povinnosťou vínneho rytiera je robiť osvetu a propagáciu vínu. Zúčastňovať sa podľa možností spoločných rytierskych aktivít, ako je akreditácia nových členov alebo postup členov do vyššieho stupňa rytierstva.

5. Ako sa z vinára môže stať vínny rytier?  

Aby sa niekto mohol stať vínnym rytierom, alebo rytierkou,  musí mať viac ako 18 rokov, môže mať aj inú  profesiu ako vinársku. Potrebuje mať jedného ručiteľa, garanta z Rádu, ktorý ho navrhne na prijatie za člena Rádu. Ten za neho ručí, že nie je trestaný alebo morálne narušený človek. Vypíše vstupnú prihlášku a po schválení Rádom prejde prijímacím aktom „pasovaním“ do prvého stupňa rytierstva – Hospes .

Ja Vám ďakujem za rozhovor a želám, aby sa Vám aj naďalej darilo. 
Ďakujem aj ja a rozlúčim sa celoeurópskym pozdravom „Salve vini“  – Chvála vínu

Autor: Eva Lucia Rehaneková

Zdrojový dokument: Hont a jeho dejiny, 2021, 1. roč. 2. č. s. 40 – 41. ISSN 2728-88333

© Hont a jeho dejiny, o.z.

Pre viac info klik na obrázok

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *