Druhý ročník časopisu Hont a jeho dejiny bude vychádzať každé 4 mesiace. V každom čísle sa čiteľ, oboznámi s rôznymi historickými a kultúrnymi témami, ktoré mu umožnia spoznať Hont z rozličných uhlov pohľadu.

Druhý ročníku Hont a jeho dejiny prinesie oproti prvému niekoľko noviniek a zmien, medzi nimi recenzovaná odborná sekcia, prvé monotematické číslo či nové sekcie

V celom ročníku pribudnú tri nové sekcie:

  • Aktuality z historicko-kultúrneho diania v Hontev ktorej budeme informovať o nových objavoch, publikáciách, výstavách, udalostiach a pod.
  • Tajomstvá v názvoch ukryténám objasní pôvod názvov hontianskych miest a obcí.
  • Extra sekcia bude v každom čísle iná. V prvom čísle sa pokúsime našich čitateľov inšpirovať, kam ísť ,keď sa bude dať. Ďalšie dve ostanú zatiaľ prekvapením.

Témy, ktorými budeme čitateľa sprevádzať v roku 2022

  • Hont v 14. až 15. storočí, Veľká Noc a Košikárske remeslo (apríl 2022)
  • Hont v 16. storočí a Poľovníctvo (august 2022)
  • Baníctvo v Honte a Banské remeslo (december 2022)

Autorský kolektív budú spolu s odborníkmi a odborníčkami z oblasti histórie, etnológie a folklorizmu Hontu tvoriť aj regionálni bádatelia dejín a kultúry Hontu. Odbornými recenzentmi 2. ročníka budú Mgr. Tomáš Janura, PhD. z HÚ SAV, v.v.i a PhDr. Jozef Labuda, CSc. vedecko-výskumný pracovník Slovenského banského múzea. Spoluprácu na 2. ročníku nám okrem iných potvrdili aj Múzeum Svätý Anton, Hontianse múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, a predovšetkým hontianski remeselníci. Za osobitnú zmienku však stojí spolupráca s prof. Mgr. Jaromírom Krškom, PhD., ktorý sa venuje onomastike a bude zastrešovať sekciu Tajomstvá v názvoch ukryté.

Veríme, že si 2. ročník časopisu nájde množstvo spokojných čitateľov.