V ríši historického Hontu

4.50

Vývoj územnej správy na území Hontu od konca 10. do začiatku 21. storočia – Hont területi közigazgatásának fejlődése a 10. század végétől a 21. század elejéig Kategórie:

Popis

V ríši historického Hontu: Vývoj územnej správy na území Hontu od konca 10. do začiatku 21. storočia 

A történelmi Hont birodalmában: Hont területi közigazgatásának fejlődése a 10. század végétől a 21. század elejéig

Krátka dvojjazyčná publikácia v jednoduchej forme predstavuje vývoj územnej správy na území Hontu od konca 10. do začiatku 21. storočia. Jej úlohou je predstaviť územie Hontu, jeho stručný vývoj a premenu z administratívnej jednotky na kultúrno-historický región.  Publikácia je zložená z textových častí v slovenskom a v maďarskom jazyku, mapovej časti a obrazovej prílohy.  Aj vďaka krátkemu rozsahu dokáže práca čitateľovi jednoduchým spôsobom priblížiť vývoj Hontu od kniežatstva, cez komitát, stolicu a župu až po súčasný kultúrno-historický región. 

Autorom publikácie je Mgr. Erik Koncz, doktorand Historického ústavu SAV v.v.i.

Vydali: Hont a jeho dejiny, o.z. a Ipeľské kultúrne a turistické združenie, o.z.

Vydanie publikácie, ako sprievodnej brožúri k výstave V ríši čarovného Hontu, bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.